English
Eesti

E-poe Kasutustingimused

Teenuse osutaja (Müüja): IDEAS Eesti OÜ reg.nr, 10888498, aadress Pirita tee 20P, 10127 Tallinn, telefon 5233888 (kell 9-17), e-mail: info@bonappetit.ee, info@ideas.ee

Teenuse kasutaja (Ostja): klient, kes vormistab e-poes tellimuse

E-POOD

1. E-pood on internetipood, kus Ostja vormistab tellimuse.

ÜLDSÄTTED

1. Lisaks kasutustingimustele reguleerivad e-poe kasutamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. IDEAS Eesti OÜ-l on õigus ühepoolselt mis tahes hetkel teha muudatusi tingimustesse, hinnakirja ja teenustesse.

TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

1. Olenevalt tootest on tellimuse täitmise aeg 2-45 päeva. Kui toode puudub laost täpsustatakse tarneaeg eraldi e-kirja teel.

2. Tellimuse saabudes hoitakse kaupa broneerituna 5 tööpäeva. Kui tellimuse eest ei ole tasutud 5 tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse. Hilisema laekumise korral ei garanteerita tellimuse täitmist.

3. E-poes olevad tootekirjeldused võivad olla puudulikud ja sisaldada tahtmatuid vigu.

4. Tooteid müüakse nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

5. IDEAS Eesti OÜ-l on õigus müügitehingust taganeda kui ilmneb, et Ostjal puudus õigus müügitehingu sõlmimiseks, Ostja poolt tasutud summa tagastatakse 30 päeva jooksul või nii kiiresti kui võimalik.

6. Ostja valib välja soovitud tooted ja esitab tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning vastutab, et need andmed on õiged. IDEAS Eesti OÜ ei vastuta andmete esitamisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

7. Kaup postitatakse peale tellimuse eest tasumist ja ülekande jõudmist IDEAS Eesti OÜ arvelduskontole.

8. Kauba saatmiskulud tasub Ostja kui ei ole märgitud teisiti.

HINNAD

1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis kuvatakse „Ostukorvis“ ja ka „Ostu vormistamisel“.

3. IDEAS Eesti OÜ-l on õigus korrigeerida kaupade ja teenuste hindu.

KAUPADE KÄTTETOIMETAMINE

1. Olenevalt tootest on tellimuse täitmise aeg 2-45 päeva. Kui toode puudub laost, täpsustatakse tarneaeg eraldi e-kirja teel.

2. Võimalikud tarneviisid on välja toodud valikus „Toimetusviisid“.

LEPINGUST TAGANEMINE

1. Kui soovite tellimust tühistada enne kauba kättesaamist, võtke ühendust e-maili või telefoni teel. Tühistamiseks on vajalik Ostja kontaktandmed ja tellimuse number.

2. Tasutud summa tagastatakse võimalikult kiiresti aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

3. Raha tagastatakse arveldusarvele, millelt tehti ülekanne Müüjale.

KAUBA TAGASTAMINE

1. Ostja võib müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul, kauba kättesaamise hetkest ja on kohustatud tagastama saadud kauba.

2. Tagastatav toode peab olema puudusteta, originaalpakendis ja kasutamata.

3. Tagastada ei saa suletud pakendis audio- või suletud pakendis videosalvestist või suletud pakendis arvutitarkvara kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud, samuti ei saa tagastada digitaalse infosisuga toodet, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal.

4. Kaupa ei saa tagastada kui kaup on valmistatud tellija nõuete järgi ja vastavalt tema vajadustele.

5. Kauba tagastamisel kohustub Ostja esmalt Müüjaga ühendust võtma e-maili või telefoni teel.

6. Tasutud summa tagastatakse võimalikult kiiresti, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7. Raha tagastatakse arveldusarvele, millelt tehti ülekanne Müüjale.

8. Tagastamiskulud tasub Ostja v.a juhul kui tegemist oli puudusega tootega.

9. Kauba saatmise ja tagastamise transpordikulu hüvitatakse ainult juhul, kui Ostja on saanud vale või mittekvaliteetse kauba. Muudel juhtudel jääb edasi-tagasi saatmise transpordikulu Ostja kanda.

10. Müüja võib tehingust taganeda, kui summa ei ole tasutud õigeaegselt või kui tellitud kaup puudub tarnija laost ja seda ei ole võimalik hankida. Tasutud summa tagastatakse võimalikult kiiresti aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

GARANTII JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

1. Toodet ei saa tagastada kui see on rikutud või halvenenud mittesihipärase kasutamise tulemusena või on loomulikult füüsiliselt kulunud.

2. Defekti avastamisel on Ostjal kohustus teavitada Müüjat koheselt aga mitte hiljem kui 2 kuu jooksul. Nimetatud aja möödumisel ei ole Müüja kohustatud toodet välja vahetama või parandama.

3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu.

4. Garantiilise toote tagastuse korral vastatakse kliendile kuni 14 tööpäeva jooksul.

VASTUTUS, VÄÄRAMATU JÕUD JA MUUD TINGIMUSED

1. Müüja vastutab toote eest toote müügihinna ulatuses. IDEAS Eesti OÜ ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest (vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine).

2. Erimeelsused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

3. Kõik ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmeid ei avaldata kolmandale osapoolele, v.a kauba kättetoimetamisega seotud info.

4. E-pood ja kogu selle sisu, pildid, tekstid, kaubamärk jms. on IDEAS Eesti OÜ intellektuaalne omand ja ei ole lubatud kasutada ilma IDEAS Eesti OÜ loata.

 

Kasutustingimustega tutvumine on kasutajale kohustuslik. Tellimuse tegemisel ära märkides vastavas aknas „Nõustun e-poe Kasutustingimustega” annab Ostja nõusoleku tingimustega tutvumiseks, neist aru saamiseks ja nõustumiseks.